Het Zwin

Het Zwingebied strekt zich uit over de gemeenten Brugge, Damme, Knokke-Heist,Sluis-Aardenburg en Oostburg. Het is een van de belangrijkste slikke- en schorregebieden van de Kust en wordt dagelijks overspoeld door de zee.

De wisselwerking maakt van Provinciaal Natuurpark Zwin een unieke biotoop met een rijke plantengroei en enorme aantallen vogels die neerstrijken om te foerageren of te overwinteren.

Het Zwin Natuur Park heeft diverse arrangementen voor groepen. Je kan een natuurwandeling maken met een Zwingids, een kookworkshop volgen, een teambuilding, een begeleide fietstocht, ...

Ter Yde

Ter Yde is de verzamelnaam voor een uitgestrekt duinencomplex van 260 hectare langs de Vlaamse Kust. Verschillende wandelpaden doorkruisen deze natuurparel met een grote variatie aan duintypes. De ecologische waarde van Ter Yde is dan ook enorm. In het open duinlandschap is de graspieper een typische broedvogel. Ook de aalscholver is een populaire bezoeker.

De Ijzermonding

Een natuurreservaat met een zeldzame rijkdom aan fauna en flora die, behalve in het Zwin, in België zijn gelijke niet vindt. Het zoete water van de IJzer, de enige rivier in België die rechtstreeks in de Noordzee uitmondt, vermengt er zich met het zilte zeewater.

Door de getijdenwerking heeft er zich een enig slikken- en schorrengebied gevormd, een ideale voedingsbodem voor een rijke variëteit aan bodemdieren zoals wormen, slakken, wieren, schelpen en kreeftachtigen. De voortdurende wisselwerking tussen zout en zoet water in de IJzermonding schept tevens een bijzondere biotoop, gekenmerkt door zoutminnende planten zoals de zeekraal, de zeeweegbree en de lamsoor.

Deel deze pagina